KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

 

  • *Kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre yönetilir.
  • *Kişisel veriler sadece veri sorumlusu tarafından işlenir.
  • *Kişisel verler belirlenen amaçlar doğrultusunda minimal düzey ve sürede  saklanır.
  • *Kişisel verilerin güncelliği sağlanır.
  • *Kişisel veriler yasalara uygun olarak transfer edilir.
  • *Kişisel verilerin, işlendiği, saklandığı elektronik ve fiziksel ortamların güvenliği sağlanır.